Tất cả bài viết

Đi tìm Gốm tiến Vua tại Bát Tràng

Được dân làng gốm Bát Tràng giới thiệu nghệ nhân gốm sứ Đông Dương Phạm Văn Ẩm là người rất nổi tiếng làm gốm cống...